VZDUCHOVÉ FILTRAČNÍ TLUMIVKY

Filtrační tlumivky jsou tlumivky v systému střídavého proudu, které jsou spojeny s kondenzátory do laděných filtračních obvodů s rezonancemi v oblasti akustických frekvencí pro redukci, blokování nebo filtraci harmonických frekvencí.
Filtrační tlumivky jsou zapojeny buï v paralelním uspořádání v systému (připojené na napětí systému), nebo v sériovém zapojení (do obvodu zatěžovacího proudu). Při paralelním uspořádání budou tlumivky vystaveny účinkům spínacích přepětí při spínacích operacích. Při sériovém uspořádání budou namáhány nadproudy vznikajícími při poruchách systému, kterým v daných podmínkách musí odolat. To musí být uvedeno jak v poptávce, tak v nabídce.

POPIS

Filtrační tlumivky jsou samonosné vzduchové cívky. V základní modifikaci se tlumivky vyrábějí bez odboček nebo s odbočkami, které umožňují nastavit požadovanou indukčnost přepojováním bez zatížení.
Odbočky jsou obvykle v rozsahu:
90 100 110 %
90 95 100 105 110 %
90 92,5 95 97,5 100 102,5 105 107,5 110 % jmenovité indukčnosti.
Izolační, impregnační a nátěrový materiál je v tepelná třídě F.

VINUTÍ

Vinutí je navinuté ze svazku paralelních hliníkových vodičů, izolovaných skelnou tkaninou.

STOJAN

Stojan je proveden z hliníkových stahovacích kříů, mezi kterými je staeno vinutí pomocí bandáí.

Zároveò stojan slouí u:
a) odbočkového vinutí jako drák na přichycení dráků vývodů a odboček
b) vinutí bez odboček jako vývod

Horní ramena jsou přizpůsobena pro zvedání tlumivky a uchycení pro dopravu, dolní ramena jsou upravena pro přichycení tlumivky k základu nebo u vyích napětí pro podpěrné izolátory.

SPOJENÍ A VÝVODNÍ PASY

Hliníkové vývody z cívek jsou vyvedeny přímo na stahovací kříže (u vinutí bez odboček) nebo na hliníkové vývody umístěné na držáku mezi kříži (u vinutí s odbočkami).

PRACOVNÍ PODMÍNKY

Tlumivky se vyrábějí ve vnitřním provedení, v provedení pod přístřeek i ve venkovním provedení. Jednotlivé typy se liší povrchovou úpravou. Proto je nutné při objednání specifikovat druh prostředí. Chladicí vzduch musí mít volný přístup a průchod cívkami tlumivky.

PARAMETRY TLUMIVEK

Tlumivky jsou konstruovány pro proudy a indukčnosti podle požadavků zákazníka. Izolační systém standardně vyráběných tlumivek je určen pro zařízení s provozním napětím 10 a 22 kV, resp. 27 kV.