VZDUCHOVÉ VYHLAZOVACÍ TLUMIVKY BEZ ŹELEZNÉHO JÁDRA

Tlumivky jsou určeny k omezení proudění harmonických proudů a přechodných nadproudů ve stejnosměrných sítích.

POPIS

Tlumivky jsou složeny z deskových cívek, mezi kterými jsou umístěny izolační vložky, a jako celek jsou staženy čtyřmi rameny pomocí ocelových svorníků.
V dolní části jsou ramena spojena ocelovým úhelníkem, kterým je tlumivka upevněna k základu. Izolační, impregnační a nátěrový materiál je v tepelné třídě F.

VINUTÍ

Vinutí je provedeno z deskových cívek vinutých hliníkovým pásem šířky 20; 25 a 50 mm a tloušťky 2 a 7 mm. Mezi jednotlivé závity cívky je vložena izolace. Mezi jednotlivými cívkami jsou mezery tvořené vložkami.

STOJAN

Staení cívek tlumivky je provedeno pomocí čtyř ramen z hliníkového, čtvercového profilu staženého ocelovými svorníky. V horních ramenech jsou otvory pro zvedání a přenášení tlumivky, dolní ramena jsou propojena ocelovými úhelníky, se čtyřmi otvory, kterými se zároveň tlumivka upevňuje k základu.

SPOJENÍ A VÝVODNÍ PÁSY

Jednotlivé cívky jsou mezi sebou propojeny podle potřeby do série, serioparalelně nebo paralelně. Spojení se provádí podle druhu propojení cívek spojkami z hliníku nebo přímo na vývodní hliníkové pasy. Rozměry spojek a vývodních pasů se liší podle velikosti proudů.

PRACOVNÍ PODMÍNKY

Provoz tlumivek je podmíněn obyčejným vnitřním prostředím. Je nutno je chránit před vlhkem a prachem, hlavně vodivým. Chladicí vzduch musí mít volný přístup a průchod cívkami tlumivky.

PARAMETRY TLUMIVEK

Tlumivky jsou konstruovány pro proudy od 63 do 4000 A (proudy jsou dány zatíením pro třídy I, II resp. IV, V) a indukčnostmi od 0,16 do 100 mH.
Max. izolační napětí 3,5 kV. Izolační napětí je možné po dohodě s výrobcem zvýšit přidáním podpěrných izolátorů.