SUCHÉ, TŘÍFÁZOVÉ, SPOUŠTĚCÍ REAKTORY BEZ ŽELEZNÉHO JÁDRA

Suché, třífázové, spouštěcí reaktory jsou určeny pro sériové zapojení v třífázovém obvodu ke krátkodobému omezení proudu při spouštění motoru.

POPIS

Reaktor je složen ze tří cívek, umístěných nad sebou, mezi kterými jsou umístěny izolační vložky nebo izolátory a jako celek jsou staženy pomocí hliníkových nebo sklotextitových ramen ocelovými svorníky nebo izolačními bandážemi z materiálu o vysoké mechanické pevnosti. V dolní části je reaktor opatřen úchyty, kterými je upevněn k základu. Izolační, impregnační a nátěrový materiál je v teplotné třídě F.

VINUTÍ

Vinutí je provedeno z hliníkového vodiče s izolací v tepelné třídě F v několika vrstvách na sobě, vinutých jako šroubovice, mezi vrstvami izolace z neoflexu.

STOJAN

Stažení cívek reaktoru je provedeno pomocí ramen z hliníkového profilu, která jsou stažena izolačními bandážemi nebo z patek ze sklotextitu a kříže z ocelového profilu „U“ v dolní části a čela ze sklotextitu v horní části staženými ocelovými svorníky. V horních ramenech nebo desce jsou otvory pro zvedání a přenášení reaktoru, v dolní části jsou ramena nebo kříž opatřeny úchyty s otvory, kterými se zároveň reaktor upevňuje k základu.

SPOJENÍ A PASY

Začátky a konce jednotilivých cívek jsou vyvedeny na hliníkové připojovací praprce, pomocí kterých se reaktor zapojí do obvodu. Rozměry praporců se liší podle velikost proudů.

PRACOVNÍ PODMÍNKY

Provoz reaktoru je podmíněn obyčejným vnitřním prostředím. Je nutno jej chránit před vlhkem a prachem, hlavně vodivým. Chladicí vzduch musí mít volný přístup a průchod cívkami reaktoru.

PARAMETRY REAKTORU

Nejčastější délka doby rozběhu je 2 x 30 s nebo 2 x 60 s; nejvyšší dovolené trvalé pracovní napětí 7,2 a 12 kV a pro motory o výkonu 2 až 12,5 MVA.
Jiné požadované hodnoty jsou možné dohodnout s výrobcem.