TRANSFORMÁTORY PRO ZDROJE VVN PRO NAPÁJENÍ ELEKTROSTATICKÝCH ODLUČOVAČU

POPIS

Transformátor je součástí zdroje VVN, který je určen pro napájení elektrostatických odlučovačů tuhých exhalací v kouřovodech elektrárenských a teplárenských kotlů, cementárenských pecí a dalích metalurgických a chemických provozů. Napájení je provedeno ze dvou fází běžné průmyslové sítě 380 V ~50 Hz, alternativně lze dodat zdroje na napětí 220 V, 400 V nebo 500 V i pro frekvenci napájecího napětí ~60 Hz.
Maximální výstupní stejnosměrné napětí je 92 kV nebo 150 kV. Střední hodnota usměrněného proudu je od 150 mA do 1800 mA. Výstupní napětí
lze regulovat změnou vstupního napětí tyristorovým měničem v rozmezí od 10 do 100 % maximálního výstupního napětí.

MAGNETICKÝ OBVOD

Magnetický obvod transformátoru je dvoujádrový typ, který je proveden z orientovaných plechů s odstupňovaným jádrem i spojkou a je stažen postranicemi z izolačního materiálu se zaručenými elektrickými a mechanickými vlastnostmi, které umožňují zmenšení vzdáleností od živých částí a tím zmenšení velikosti stroje. Plechy jsou po složení slepeny pro snížení hlučnosti transformátoru a zvýšení kompaktnosti magnetického obvodu.

VINUTÍ

Vinutí je vyrobeno z plochých nebo kulatých měděných vodičů. Vinutí VVN je vinuto na kvalitním navíjecím stroji, který zaručuje vysokou kvalitu vinutí.

PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ TLUMIVKA

S transformátorem je umístěna ve společné nádobě primární tlumivka, která omezuje proud při přechodových jevech v komoře odlučovače, a sekundární tlumivka pro omezení sekundárního proudu a pro ochranu usměrňovače.

NÁDOBA

Nádoba transformátoru je vlnová s přirozeným chlazením (ONAN), hermeticky uzavřená s tlakovým ventilem a odporovým vysílačem teploty pro hlídání teploty oleje pod víkem.
Ve zvlátním prostoru na víku transformátoru jsou umístěny průchodky pro napájení a průchodky pro měření sekundárního napětí a proudu. Průchodka pro vývod VVN je umístěna na víku transformátoru.

KRYT VÝVODU VVN

Konstrukční provedení transformátoru umoňuje provoz ve vnitřním nebo venkovním prostředí. U provedení pro provoz ve venkovním prostředí je průchodka VVN na víku vybavena krytem, který umožňuje připojení zapouzdřeného vodiče do požadovaného směru nebo možnost vyvedení VVN kabelu pomocí kabelové koncovky.

ZAZEMŇOVACÍ ZAŔÍZENÍ

Celé zařízení je opatřeno ručním zazemňovacím noem se dvěma koncovými spínači pro dálkovou kontrolu polohy zazemňovače. Na přání lze dodat zazemňovací zařízení na motorový pohon.