TŘÍFÁZOVÉ, OLEJOVÉ TRANSFORMÁTORY

Třífázové, olejové transformátory jsou určeny pro distribuční sítě a měnírny.

MAGNETICKÝ OBVOD

je vyroben z orientovaných za studena válcovaných plechů oboustranně lakovaných s odstupňovaným jádrem a spojkou. Skládání plechů je provedeno technologií STEP-LAP. Jádro a spojka je z plechů se šikmým střihem. Jádro po složení a stažení bandážemi je slepeno, kvalita složení a stažení magnetického obvodu má vliv na ztráty a hluk transformátoru. Stahovací konstrukce je vyrobena ze speciálního materiálu, který elektricky i mechanicky vyhovuje namáhání při dynamických a rázových zkouškách.

VINUTÍ

Vinutí je provedeno z měděného vodiče s izolací v tepelné třídě A. Průřez vodiče je kruhový nebo obdélníkový. Vinutí je umístěno na izolačních válcích z kvalitní transformátorové lepenky. Transformátory jsou navrženy tak, aby bez poškození odolaly dynamickým zkratovým namáháním i rázovým napětím specifikovaných v normách ČSN EN a IEC. Střední hodnota oteplení vinutí je 65 ºC.

NÁDOBA

Je vyrobena z vlnitých plechů tloušťky 1,2 nebo 1,5 mm hermeticky uzavřená s tlakovým ventilem. Vlny zajišťují chladicí plochu pro odvod tepelných ztrát a zachycují objemové změny oleje. Chlazení transformátoru je přirozené ONAN.

ZKOUŠKY

Transformátor je přezkoušen na celkovou těsnost spojů a svarů a podroben kusovým zkouškám podle normy ČSN EN 60076 v rozsahu:
· Zkouška vektoru spojení
· Měření naprázdno
· Měření nakrátko

· Měření odporu
· Zkouška vinutí (přiloženým napětím)
· Zkouška mezizávitová (indukovaným napětím)

OLEJ

olejová náplň transformátoru SHELL DIALA DX. Maximální oteplení oleje pod víkem je 60 ºC.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- zvedací oka, zemnící šrouby, výkonový štítek
- přetlakový ventil
- ventil pro výpust oleje
- přepojovač napětí s přepínáním bez zatížení ± 2 x 2,5 %
- podvozek s kolečky přestavitelnými pro příčný a podélný pojezd
- průchodky NN a VN
- kombinovaný měřící přístroj pro měření teploty oleje, tlaku v nádobě a vývinu plynů typ R.I.S. COMEM (DGPT II).
- přístrojová skříň
- jímka pro teploměr a teploměr (PT 100)
- nátěr 2 x polyuretanový RAL 7001