SUCHÉ VÝKONOVÉ, USMĚRŇOVAČOVÉ A DISTRIBUČNÍ TRANSFORMÁTORY

POPIS

TPC Energo s.r.o., vyrábí suché výkonové, distribuční a usměrňovačové transformátory v širokém rozsahu výkonù, vstupních a výstupních napětí. Výhody suchých transformátorù jsou především: ekologická nezávadnost, nehořlavost, nemožnost exploze, nízké ztráty a provozní náklady, vysoká zkratová odolnost, jednoduchá instalace, snadná revize a údržba, úspora chladicích médií a nízká hladina hluku. Tyto výhody převyšjí poměrně vyšší cenu izolačních materiálù použitých při stavbě transformátoru.
Transformátory je možné použít pro nejrůznější aplikace, například pro elektrické pohony, měnírny MHD, elektrolýzy apod. hlavně v prostředí, kde není možné z ekologických dùvodù použít olejové transformátory.

Podle použití jsou transformátory rozděleny na:
- distribuční transformátory, výkonové transformátory, transformátory pro měnírny MHD a ČD a usměrňovačové transformátory dvou a třívinuťové.
- podle provedení: bez zábran, se zábranou, ve skříni
- podle krytí: IP00, IP23/IP00, IP23
- podle umístění: do uzavřených prostor, neuzavřených prostor, pod přístřešek nebo na volné prostranství.
- podle chlazení: přirozené AN, nucené AF, nucené řízené AD
- podle výkonu: 100 kVA a 6 MVA
- podle napětí vstupních: 380 V, 6000 V, 22 000 V, 35 000 V a napětí odvozených
- podle napětí výstupních: 230 V a 6300 V (dolní mez je závislá na výkonu stroje)

MAGNETICKÝ OBVOD

Magnetický obvod transformátoru je vyroben ze za studena válcovanými, orientovanými plechy oboustranně izolovanými elektroizolačním povlakem. Jádro a spojka je z plechů se škmým střihem, je odstupňována a stažena bezsvorníkovou ocelovou konstrukcí pomocí pásky RES-I-GLAS. Tato konstrukce slouží i k zachycení axiálních dynamických sil, v případě zkratu na vedení, nebo na prùchodkách. Plechy jsou po složení slepeny pro snížení hlučnosti transformátoru a zvýšení kompaktnosti magnetického obvodu. Transformátor je umístěn na podvozku a můžee být tažen nebo tlačen pomocí koleček bez nákolku nebo s nákolkem pro umístění transformátoru na kolejnice.

VINUTÍ

Vinutí vyššího a nižšího napětí je koncentricky sestavené a umístěné tak, aby byla zaručena zkratuvzdornost. Vodiče jsou z měděného nebo hliníkového materiálu izolovaného elektroizolačním lakem nebo skleněnou přízí, prosycenou tereftalátovým lakem. Každá cívka je vakuově impregnována elektroizolačním lakem tepelné třídy F. Po sestavení stroje je celý stroj znovu impregnován.

SPOJENÍ

Strana nižšího napětí je spojena pásy a pro připojení je opatřena plochými připojovacími svorkami. Strana vyššího napětí je zhotovena z kruhových nebo trubkových spojek s plochými připojovacími svorkami nebo svorníky.

Transformátory ve skříni mohou být opatřeny průchodkami na víku skříně.
1. základní zapojení dvouvinuťových transformátorù: Dd, Dy, Dyn, Yd, Yy, Yyn
2. základní zapojení třívinuťových transformátorù: Dd/d, Dy/y, Dy/d, Yd/d, Yy/y, Yy/d

SKŘÍŇ

Skříň transformátoru je vyrobena z hliníkového nebo ocelového plechu vyztuženého profily shodného materiálu. Na delších stranách jsou umístìny dveře, které jsou opatřeny polohovými spínači se zapínacími nebo vypínacími kontakty. Pro krytí IP23 jsou přívody a vývody vedeny spodem, pro krytí IP00/IP23 je víko skříně opatřeno průchodkami. Je možná i kombinace vývodù z vrchní i spodní části zároveň. Transformátor ve skříni je možno umístit do vnitřního nebo venkovního prostředí se střednì agresivní atmosférou (stupeň korosivní agresivity 3). Proti nahodilému dotyku je možné opatřit transformátor zábranou z ocelového pletiva, které se postaví okolo stroje.